Book en demo
Sådan virker det
Sikkerhed
Priser
Legal Tech Weekly
How it works

Vilkår og betingelser

Ved brug af Contractbook Suits bekræfter du, at du er bekendt med vilkårene og betingelserne for vores service og acceptere disse

Senest opdateret: 6. juni 2019

Generelle vilkår og handelsbetingelser

Disse generelle vilkår og handelsbetingelser (”Vilkårene”) gælder for din anvendelse af Hjemmesiden www.contractbook.co og/eller www.contractbook.dk (”Hjemmesiden”) og alle tilhørende websteder knyttet til dette domæne eller services tilknyttet Contractbooks platform (”Platformen”).

Vi opfordrer dig desuden til at læse vores Fortrolighedspolitik for Hjemmesiden.

DU ACCEPTERER SÅLEDES DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF PLATFORMEN.

Generelt

Contractbook forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Vilkår, før du bruger Hjemmesiden. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter eventuelle ændringer af disse Vilkår betyder, at du accepterer Vilkårene og ændringerne.

Så længe du overholder disse Vilkår, giver Contractbook dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge Hjemmesiden og Platformen udelukkende i overensstemmelse med disse Vilkår.

Ved at oprette en profil (”Profil”) og/eller logge ind på Platformen, accepterer du, at du er berettiget til at oprette en Profil, logge ind og/ eller anvende Profilen samt at have fuld bemyndigelse til at anvende de oplysninger, du indtaster, samt at du er myndig og over 18 år.

Om Contractbook og brugen heraf

Contractbook er en online service, der ønsker at lette arbejdet med kontrakter, herunder særlig udfærdigelse, underskrivelse og opbevaring. Contractbook stiller derfor elektroniske templates til rådighed, der nemt kan udfyldes og redigeres i, samt mulighed for elektronisk underskrift og opbevaring. Contractbook er således ikke en juridisk tjeneste og er ikke underlagt gældende regler for fx advokater.

Når du anvender Contractbook, skal du agere, som du ville gøre, hvis du skulle indgå en aftale i fysisk papirform. Dvs. du ikke må anvende vores Platform til strafbare forhold.

Husk, at du ikke er forpligtet til at bruge eller acceptere aftaler, som andre sender dig. Accepter kun en aftale, du er bekendt med, og som du kender indholdet og konsekvenserne af. Vi opfordrer dig til altid at søge kompetent rådgivning, såfremt du måtte være i tvivl om nogle forhold.

Hver gang du underskriver aftaler ved hjælp af Platformen, skal du bekræfte dit samtykke via elektronisk underskrift. Du indestår for indholdet af aftalen, din evne til at få adgang til aftalen, oplysningerne heri og Profilen, samt at du er bemyndiget til at underskrive og indgå aftalen.

Contractbook er således ikke en part i aftalerne, og Contractbook har derfor ikke noget ansvar med hensyn til gyldigheden eller håndhævelsen af en sådan aftale, herunder brud og misligholdelse af aftalen, enhver tvist herom eller din manglende evne til at opnå dit ønskede resultatet, som du søgte at opnå ved at indgå aftalen.

Du accepterer hermed, at Contractbook ingen forpligtelse har til at levere eller stille papirudgaver af dine aftaler til rådighed. Efter at have underskrevet et dokument ved hjælp af Platformen vil Contractbook give dig mulighed for at downloade og/eller udskrive en papirkopi af dokumentet. Forud for underskrivelsen af en aftale, er der ikke mulighed for at modtage aftalen på papir eller anden ikke-elektronisk form gennem Platformen.

Du accepterer desuden, at dine modparter (og ikke Contractbook), er ansvarlige for at underrette dig om eventuelle vilkår, konsekvenser, udgifter eller gebyrer ved indgåelsen af en aftale. Enhver beslutning og ansvar i forbindelse med at samtykke eller ikke at samtykke til transaktioner eller aftaler, er således din/dit alene.

Oprettelse af Profil

Når du opretter en Profil via Hjemmesiden, skal du indtaste grundlæggende oplysninger, såsom navn, firma, adresse mv. Disse oplysninger kan altid opdateres eller ændres. Du accepterer og er hermed opmærksom på at andre, som du sender aftaler/kontrakter til, vil kunne se nogle af disse oplysninger – også efter, at du eventuelt har slettet din profil.

Du indestår for, at de oplysninger du indtaster er sande og ikke bryder med andres rettigheder.

Opbevaring

Alle dine dokumenter og skabeloner bliver arkiveret hos Contractbook på ubestemt tid, så længe dit abonnement og konto forbliver aktivt.

Hvis du opsiger dit abonnement eller din konto opsiges af Contractbook i overensstemmelse med bestemmelserne i disse Vilkår, kan dine aftaler og skabeloner blive slettet eller gjort ikke tilgængelige. Sørg derfor altid løbende for at tage backup af dine aftaler.

Du har mulighed for at uploade dine egne aftaler og materiale. I tilfælde af at en fejl i vores system medfører tab eller beskadigelse af dit materiale, vil vi, når fejlen opdages, på vores eget initiativ eller din foranledning, begynde at genskabe materialet fra vores backup. Dine personlige information kan være utilgængelige i den proces, dog ikke i mere end 72 timer.

For at forhindre uautoriseret adgang, vedligeholde data, og sikre en hensigtsmæssig brug af Oplysninger, har vi implementeret rimelige fysiske, tekniske og administrative kontrolmekanismer for at beskytte dine Oplysninger.

Vi anvender standard sikkerhedsprotokoller og mekanismer til at udveksle følsomme data og Oplysninger ved kryptering. Bemærk dog, at ingen metode til transmission via internettet, eller metode til elektronisk opbevaring, er 100% sikker.

Vi vil ikke sælge, udleje, udlåne, handle med eller på andre måde udlevere dine Oplysninger med tredjeparter, medmindre en sådan videregivelse er nødvendig for at: (a) overholde en retskendelse eller anden juridisk proces; (b) beskytte vores rettigheder eller ejendom; (c) håndhæve vores generelle Vilkår; eller (d) fremme vores kommercielle interesse, hvorefter en eventuel tredjepart dog skal være underlagt samme fortrolighed som os selv.

Du har mulighed for at uploade egne dokumenter og materiale på Platformen. Vi har ikke ansvaret for, at dette materiale og/eller dokumenter går tabt ved nedbrud, sletning af din Profil og lignende tilfælde.

I tilfælde af konkurs: Har vi forudbetalt serverplads i 12 måneder. Vi sender en mail ud til alle, hvis vi går konkurs. Brugere vil selv være ansvarlig for, at hente deres dokumenter og oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Hvis der opstår tvister mellem parterne til en aftale eller omkring en aftale eller dens indhold, der er blevet indgået ved hjælp af Platformen, skal Contractbook ikke have noget ansvar med hensyn til en sådan tvist. Contractbook skal således heller ikke have nogen forpligtelse til at hjælpe med at mediere eller udrede en sådan tvist, eller på anden måde at fremme en løsning på tvisten.

Det materiale og de tjenester, som stilles til rådighed via Platformen er alene services af general, oplysende og hjælpende karakter, og er ikke beregnet som, og skal ikke opfattes som juridisk rådgivning. Contractbook fralægger sig således ethvert ansvar for, at aftaler, der indgået gennem Platformen er gyldige eller kan fuldbyrdes under gældende eller fremtidig lovgivning.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine oplysninger, kontooplysninger, Profiloplysninger og adgangskode. Du skal underrette Contractbook straks om enhver uautoriseret brug af din Profil, eller ethvert andet brud på sikkerheden. Giv aldrig dine oplysninger ud – heller ikke via aftaleindgåelse. Du bør gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre din computer, telefon eller udstyr og til at sikre dine oplysninger er gemt på dine relevante enheder.

Du må ikke bruge andres adgangskode eller konto/profil på noget tidspunkt eller forsøge at få uautoriseret adgang til Platformen. Du accepterer at give os præcise, aktuelle, rigtige og fuldstændige oplysninger om dig selv og dine faktureringsoplysninger/betalings-oplysninger.

Du accepterer, at Contractbook ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide eller pådrage dig som følge af:

  1. indirekte tab;
  2. mangler på Platformen eller problemer med internet dækning (herunder pludselig afbrudt tjeneste)
  3. webindhold eller information, der indhentes på vores Hjemmeside eller mens du bruger vores Platform eller service i øvrigt
  4. en indgået aftale
  5. information eller kommunikation, der er blokeret af et spamfilter
  6. skade på din computer, telefon, eller skade på eller tab af information, materiale, data, tekst, billeder, video, lyd, eller lignende, som følge af nedbrud hvad enten dette er ondsindet angreb, virus mv. eller fejl hos vores leverandør
  7. force majeure forhold (fx vejrrelaterede fænomener, brand, jordskælv, orkan, etc.), optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordrer eller handlinger.

Kontakt

Du accepterer hermed, at Contractbook må kontakte dig via den e-mail og/eller telefonnummer, du oplyser på din profil i forbindelse med kundesupport, samt nyheder og information om produktet.

Personlige oplysninger

Som nærmere beskrevet i vores Fortrolighedspolitik, indsamler vi diverse oplysninger – vi opfordrer dig til at læse vores Fortrolighedspolitik nøje, og det er en forudsætning for anvendelse af Hjemmesiden og Platformen, at du accepterer denne.

Contractbook tager rimelige skridt til at beskytte og for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger, men vi kan ikke være ansvarlig for de handlinger hos dem, der får uautoriseret adgang, og vi giver ingen garanti for, at uautoriseret adgang ikke kan ske.

Immaterielle rettigheder

Alle medier, software, tekst, templates, billeder, grafik, brugergrænseflader, musik, videoer, fotografier, varemærker, logoer, illustrationer, design, logoer, koder og andet indhold på Hjemmesiden og Platformen, der stilles til rådighed, er ejet eller licenseret af eller til Contractbook, og er beskyttet af ophavsretlig lovgivning.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår eller aftales med Contractbook, må ingen del af Hjemmesiden eller Platformen, og intet indhold gengives, registreres, retransmitteret, sælges, udlejes, broadcast, distribueres, offentlig-gøres, uploades, leases, sendes, vises offentligt, ændret til at lave nye værker, der udføres, digitaliseres, oversættes eller overføres på nogen måde til en anden computer, hjemmeside eller andet medie eller til kommercielle formål.

Contractbook, og alle andre mærker, illustrationer, ikoner, logoer og navne på Hjemmesiden er varemærker og servicemærker tilhørende Contractbook eller dets licensgivere. Brugen af et sådant varemærke uden Contractbooks udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Din feedback og eventuelle inputs til Contractbook eller vores templates, vil uden videre forblive vores eksklusive ejendom uden yderligere betaling eller kompensation.

Såfremt du uploader egne templates og/eller kontrakter eller Contractbook hjælper dig hermed, er disse templates og kontrakter naturligvis din eksklusive ejendom, som du til enhver tid har ret til.

Priser og betaling

Priser fremgår af den aftale, du har indgået med Contractbook eller af Hjemmesiden.

Betaling vil enten ske via fremsendelse af faktura eller ved din indtastning af kortoplysninger gennem en tilknyttet ekstern betalingstjeneste. Bemærk, at der kan blive pålagt gebyrer af de betalingstjenester, vi anvender. Betalingstjenesten kryptere dine kortoplysninger og disse gemmes ikke af Contractbook.

Ved betaling, som nævnt ovenfor, er du opmærksom på, at du indgår på abonnementsbetaling, og at du således vil blive faktureret i overensstemmelse med det abonnement, du ønsker eller den aftale du har indgået med Contractbook.

Betalingsbetingelser samt rykkere, renter og gebyrer for manglende betaling vil følge branchekutyme og gældende lovgivning.

Er du privatperson gælder almindelige betingelser omkring fortrydelsesret ved køb over internettet.

Abonnementer

Contractbook forbeholder sig ret til at udbyde et eller flere slags abonnementer, hvori forskellige funktioner, templates og/eller tjenester kan være tilgængelige. Vi forbeholder os ligeledes ret til at ændre i priserne herfor, dog tidligst med 2 måneders varsel.

Vores abonnementer, priser, gebyrer og betingelser for betalinger vil fremgå tydeligt på Hjemmesiden.

Vi vil desuden gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer i dit abonnement forud for ændringernes ikrafttrædelse.

Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement gennem Platformen eller ved at kontakte os. Dit abonnement vil dog løbe til udgangen af næstkommende måned regnet fra den dag du behørigt meddeler os din opsigelse.

Contractbook forbeholder sig ret til, til enhver tid at tid at ændre eller afbryde din adgang til Platformen (eller dele heraf) med eller uden varsel og til at opsige dit abonnement, hvis vi opdager brud på disse Vilkår, misbrug, forsøg på misbrug eller almindelig god skik i øvrigt.

Contractbook er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Platformen.

Du accepterer og er hermed opmærksom på, at informationer, som du har givet til andre brugere af Platformen i forbindelse med indgåelse af aftaler, forsat vil være tilgængelige for den/de pågældende brugere, som du har indgået aftaler med.

Diverse bestemmelser

Waiver: Ingen forsinkelse eller undladelse af at træffe foranstalt-ninger eller beslutninger i henhold til disse Vilkår udgør et afkald af en bestemmelse eller rettigheder i henhold til disse Vilkår.

Seperate bestemmelser: Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal ​​en sådan bestemmelse, og det øvrige af disse Vilkår håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og de resterende bestemmelser i disse Vilkår skal fortsætte i fuld kraft.

Overdragelighed: Disse Vilkår og de rettigheder, som du opnår herunder, er personlige for dig og kan ikke overføres, overdrages eller uddelegeres til andre. Ethvert forsøg på at tildele, overføre eller overdrage disse Vilkår eller rettigheder herunder skal anses for ugyldige.

Lovvalg: Disse Vilkår og din brug af Platformen eller Hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning.

Værneting: Enhver tvist, der opstår under disse Vilkår eller som følge af din brug af Platformen eller Hjemmesiden skal afgøres ved Københavns Byret.

Kom i gang

Klæd dig på til den digitale tidsalder med
Contractbook Suits

Prøv Contractbook Suits

Følg vores blog og hold dig opdateret på legal tech!

Læs seneste artikel